Giới thiệu chung

Xin chào mừng các bậc cha mẹ học sinh và các con đã đến với Trường THPT Thăng Long, ngôi trường đã khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện và kỷ cương nền nếp hàng đầu khối trường THPT của thành phố Hải Phòng. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý CMHS và các con lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, tràn đầy niềm tin về sự nghiệp trồng người của trường THPT Thăng Long trên con đường phát triển và hội nhập...

Xem tiếp

      SỞ GD VÀ ĐT HẢI PHÒNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THĂNG LONG                       Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc   

 

     Số: 06/QĐ-BQTƯX-TL

                  Hải Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

QUY ĐỊNH

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

 
   

 

Căn cứ Quy định Số: 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD - ĐT quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 797/KHLT-SGD&CĐGD ngày 21/5/2019 của Sở Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng về triển khai xây dựng quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Sau khi tập hợp ý kiến góp ý điều chỉnh, bổ sung vào Dự thảo Quy định Bộ quy tắc ứng xử của trường THPT Thăng Long và thông qua Hội nghị người lao động ngày 01/10/2019 của trường THPT Thăng Long;

 Hiệu trưởng Trường THPT Thăng Long ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của trường THPT Thăng Long kể từ ngày 01/10/2019.

 

Chương I - QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định Bộ Quy tắc ứng xử của trường THPT Thăng Long đã được thông qua Hội nghị người lao động trường THPT Thăng Long ngày 01/10/2019;

2. Bộ Quy tắc ứng xử này áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và khách đến trường THPT Thăng Long.

Điều 2. Mục đích xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của trường THPT Thăng Long

1. Điều chỉnh cách ứng xử của các thành viên của trường theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa của địa phương và điều kiện thực tiễn của nhà trường; ngăn ngừa, xử lý kịp thời và hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục trong trường THPT Thăng Long;

2. Xây dựng văn hóa học đường; đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực và tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của trường THPT Thăng Long

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc;

2. Thể hiện các giá trị cốt lõi: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực, thấu hiểu và chia sẻ trong các mối quan hệ của mỗi thành viên trong trường THPT Thăng Long đối với người khác, đối với môi trường xung quanh và đối với chính mình;

3. Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; nâng cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người đứng đầu trường THPT Thăng Long;

4. Dễ hiểu, dễ thực hiện; phù hợp với lứa tuổi, cấp học; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và đặc trưng văn hóa vùng miền;

5. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội dung Bộ Quy tắc ứng xử đã được thảo luận dân chủ, khách quan, công khai và được sự đồng thuận mọi thành viên trong trường THPT Thăng Long.

Chương II

NỘI DUNG QUY TẮC ỨNG XỬ

Điều 4. Quy tắc ứng xử chung

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân, nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường;

2. Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, trách nhiệm, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác;

3. Bảo vệ, giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và cảnh quan trường THPT Thăng Long; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; văn minh và hiện đại;

4. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường, hoạt động giáo dục và tính chất công việc. Học sinh sử dụng đồng phục học sinh theo quy định của trường và phải luôn sạch sẽ, gọn gàng. Cha mẹ học sinh và khách đến trường trang phục phù hợp với môi trường giáo dục. Mọi đối tượng đến trường THPT Thăng Long không sử dụng trang phục phản cảm; không gây ồn ào; không nói năng thô lỗ, thiếu mô phạm;

5. Tác phong: của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong giờ làm việc; của học sinh trong học tập và tham gia các hoạt động giáo dục phải nhanh nhẹn, khoa học; văn minh, lịch sự khách quan, tận tình, trách nhiệm và chu đáo trong giao tiếp ứng xử;

6. Không: hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn trước và trong giờ làm việc. Không sử dụng chất cấm theo quy định của pháp luật và của nhà trường, không tham gia tệ nạn xã hội;

7. Không lợi dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của trường, để không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và ảnh hưởng xấu đến chính bản thân người vi phạm;

8. Không: gây mất đoàn kết nội bộ; gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác;

9. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và HS của trường phải có trách nhiệm xây dựng, giữ gìn, bảo vệ hình ảnh, uy tín và thương hiệu nhà trường và của chính mình. Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của bản thân, người khác và tập thể.

Điều 5. Ứng xử của cán bộ quản lý trường THPT Thăng Long

1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương, trách nhiệm, bao dung; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe, động viên và khích lệ học sinh. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành học sinh; không quan hệ yêu đương, đi ăn uống, đi chơi với HS đang học tại trường;

2. Ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành trong công việc; sống hòa đồng, thân thiện, sẵn sàng tư vấn, hợp tác, chia sẻ khó khăn; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm, phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch. Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm, đổ lỗi hoặc che giấu vi phạm;

3. Ứng xử với cha mẹ học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, thân thiện; sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn, hợp tác và chia sẻ. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà; không vụ lợi tình cảm, kinh tế của CMHS khi con họ còn đang học tại trường;

4. Ứng xử với khách đến trường THPT Thăng Long: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực, hỗ trợ kịp thời khi cần thiết. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, giải quyết việc nhanh chóng, khoa học, chính xác; lắng nghe và tiếp thu ý kiến phản hồi của khách để nâng cao hiệu quả công việc, uy tín của bản thân và nhà trường.

Điều 6. Ứng xử của giáo viên

1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với thành tích và lỗi vi phạm của HS; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương, gần gũi, hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của HS; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe, động viên, tư vấn và khích lệ học sinh; tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của học sinh; Không quan hệ yêu đương, đi ăn uống, đi chơi với HS đang học tại trường. Không kể chuyện đời tư, chuyện yêu đương của mình, của đồng nghiệp hoặc nói xấu người khác với HS. Không tự tổ chức cho HS các hoạt động ngoài kế hoạch GD chỉ đạo chung của trường, khi chưa được nhà trường cho phép;

2. Ứng xử với cán bộ quản lý: Ngôn ngữ phù hợp, tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến; thực hiện nghiêm túc và hiệu quả những chỉ đạo, điều hành và phân công của lãnh đạo trường theo quy định. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý;

3. Ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. Không thờ ơ, né tránh, che giấu các hành vi sai phạm của đồng nghiệp và nhân viên. Không xúc phạm, vô cảm, vu khống gây mất đoàn kết;

4. Ứng xử với cha mẹ học sinh: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt. Không vụ lợi tình cảm, kinh tế của CMHS khi con họ đang học tại trường;

5. Ứng xử với khách đến trường THPT Thăng Long: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Điều 7. Ứng xử của nhân viên

1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung, giúp đỡ. Không gây khó khăn, phiền hà, xúc phạm, bạo lực. Không yêu đương, đi ăn uống, đi chơi với HS khi đang học tại trường;

2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ; chấp hành nhiệm vụ được giao. Không né tránh trách nhiệm, xúc phạm, gây mất đoàn kết, vụ lợi;

3. Ứng xử với đồng nghiệp: Ngôn ngữ đúng mực, hợp tác, thân thiện, chia sẻ. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, né tránh trách nhiệm;

4. Ứng xử với cha mẹ học sinh và khách đến trường: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Trách nhiệm, thân thiện, vui vẻ; nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, kiến nghị (nếu có). Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Điều 8. Ứng xử của học sinh trường THPT Thăng Long

1. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Kính trọng, lễ phép, trung thực. Chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà trường. Tôn trọng và thực hiện tốt nội quy học sinh. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực với người khác;

2. Ứng xử với học sinh khác: Ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt. Không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm; không bịa đặt, lôi kéo bè phái, gây mất đoàn kết; không phát tán thông tin để nói xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm học sinh khác.

3. Ứng xử với cha mẹ và người thân: Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương và trách nhiệm.

4. Ứng xử với khách đến trường: Tôn trọng, thân thiện, lễ phép.

Điều 9. Ứng xử của cha mẹ học sinh

1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, chia sẻ, khích lệ, thân thiện, yêu thương. Không xúc phạm, bạo lực. Quản lý con ngoài thời gian ở trường, đặc biệt chú ý về thời gian tự học, giúp việc nhà và trách nhiệm với cộng đồng ở khu dân cư; hoàn thành và nộp Phiếu CMHS đánh giá hàng tháng con đúng hạn, góp phần cùng nhà trường GD con trở thành công dân tốt, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm. Phối hợp kịp thời với bộ phận quản lý học sinh của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm để quản lý, tư vấn, giáo dục con đặc biệt là khi con mắc lỗi.

Điều 10. Ứng xử của khách đến trường THPT Thăng Long

1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, thân thiện. Không xúc phạm, bạo lực;

2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Đúng mực, tôn trọng. Không bịa đặt thông tin. Không bạo lực, xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của trường THPT Thăng Long

1. Căn cứ Quy định Số: 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD - ĐT quy định về Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng trường THPT Thăng Long ban hành và chỉ đạo thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử gồm 3 chương, 12 điều tại trường THPT Thăng Long;

2. Bộ Quy tắc ứng xử của trường THPT Thăng Long được công khai trên trang thông tin điện tử, niêm yết trên bảng tin của trường THPT Thăng Long; đồng thời được thường xuyên tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân liên quan;

3. Ban giám hiệu, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, nghiệp vụ có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện Bộ quy tắc ứng xử này đến toàn thể GV, nhân viên. GVCN và bộ phận quản lý hệ thống phát thanh học đường phổ biến đến CMHS và HS toàn trường. Trong quá trình thực hiện có sự đánh giá, sửa đổi, bổ sung để ngày càng hoàn thiện;

4. Thực hiện định kỳ công tác tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của trường THPT Thăng Long với cấp quản lý trực tiếp theo quy định. Có khen thưởng, kỷ luật theo quy định tại phụ lục 1; 2 và 3 kèm theo Thỏa ước lao động tập thể trường THPT Thăng Long đối với các cá nhân, tập thể trong quá trình triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử này.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quy định Bộ quy tắc ứng xử trường THPT Thăng Long có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019;

2. Các quy định trước đây trái với Quy định Bộ quy tắc ứng xử này đều được bãi bỏ kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành;

3. Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh và khách đến trường THPT Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

 * Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo HP;

- Công đoàn ngành giáo dục HP;

- Như khoản 3 điều 12;

- Website, Facebook, phát thanh học đường, bảng tin của trường;
- Lưu: VT.

             HIỆU TRƯỞNG
 

 Thống kê truy cập